NWSBB

film dokumentalny
„NIE WOLNO SIĘ BRZYDKO BAWIĆ”
w reż. Urszuli Sochackiejopowiada mało znaną historię hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, z filią
w Dzierżąznej. Obozu, o którym w różnych okresach, z różnych powodów niewiele mówiono, niewiele wiedziano, niewiele pisano.
Największą wartość mają relacje nielicznych już byłych więźniów i byłych więźniarek obozu. To, że opowiadanie o tym co zdarzyło się ponad 60 lat temu jest dla nich nadal bardzo trudne, a wspomnienia – żywe, uświadamia, że rany zadane im
w dzieciństwie nigdy się nie zagoiły.
Film niejako przenosi historię z czasów II wojny światowej we współczesność pokazując, jak przeżycia obozowe byłych więźniów wpływają na następne pokolenia. Przybliża wciąż słabo opisany mechanizm transgeneracyjnego przekazu traumy.
W filmie znalazły się także sceny nowoczesnego upamiętniania obozu z udziałem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi oraz innych łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Ich udział w filmie był częścią projektu edukacyjnego „Uwolnić Chudego – dziś dajemy Wam nie tylko pamięć”, którego pomysłodawcami
i realizatorami była Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi oraz Stowarzyszenie
U SIEBIE – AT HOME.Uwolnić można: pamięć o tym, o czym trudno pamiętać, ale o czym nie można zapomnieć; zapomnianą lub inaczej zapamiętaną historię o obozie; Chudego z Pomnika Pękniętego Serca – od samotności, strachu, niechęci bycia dzieckiem i od poczucia winy za nie swoje winy; winną gruszkę – świadka znęcania się nad dziećmi, skaczące pod nią karne żabki… 


„NIE WOLNO SIĘ BRZYDKO BAWIĆ”
scenariusz i reżyseria – Urszula Sochacka
producent – Stowarzyszenie U SIEBIE – AT HOME
koproducent – TVN S.A.
współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

partnerzy: Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi
Universität Siegen – Archiv Kindheit, Jugend, Biografie
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Izba Muzealna w Mosinie

rok produkcji – 2012
produkcja:
131_400