Doświadczenie

Stowarzyszenie U SIEBIE – AT HOME z Krakowa powstało w 2005 roku.
Działa na rzecz promocji dialogu międzykulturowego.
Jego członkowie to głównie dziennikarze, realizatorzy i reżyserzy telewizyjni, pracownicy naukowi oraz członkowie innych stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących w Polsce.
Stworzony przez nich telewizyjny cykl „U siebie”, w którym na antenie regionalnej i ogólnopolskiej Telewizji Polskiej ukazały się setki reportaży i programów telewizyjnych, został w roku 2000 uznany przez Radę Europy za najlepszy w Europie program o tej tematyce.
W roku 1995 z programu wyrósł organizowany w Przemyślu Przegląd Filmów Etnicznych, a w 1997 roku – Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Etnicznych ”U Siebie – At Home”.
W 2009 roku, jako partner strategiczny Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Tolerancja, akceptacja, fascynacja – moda na wielokulturowość”, który miał na celu analizę sposobu relacjonowania tematyki wielokulturowości przez media. W tym samym roku, podczas 65. Rocznicy Likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Getto wyprodukowało film „Cierpienie jest jedno”.
W roku 2011 współorganizowało Międzynarodowy Festiwal Huculski „Słowiańska Atlantyda”.
W roku 2012 wyprodukowało film dokumentalny „Śladami Teodora Talowskiego w Małopolsce”, w reżyserii Katarzyny Kotuli i Tadeusza Bystrzyka. W tym samym roku powstał film dokumentalny „Nie wolno się brzydko bawić”, w reżyserii Urszuli Sochackiej, na temat nieznanego hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, i transgeneracyjnego przekazu traumy.
2013 rok to produkcja filmu dokumentalnego „3Romaart”, w reżyserii Katarzyny Kotuli oraz realizacja projektu „Przesłanie dla wnuka”. To także przygotowanie wersji językowych filmu „Nie wolno się brzydko bawić” i jego pokazy w Polsce i w Niemczech.
W 2014 roku Stowarzyszenie wyprodukowało film dokumentalny „Obok siebie”, w reżyserii Pauliny Ibek, a w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, „Narody i stereotypy. 25 lat później”, zorganizowało panel „Syndrom ofiary jako wciąż żywe podłoże do nadbudowy w postaci stereotypowego widzenia Niemca i Polaka”.
W latach 2014 – 2015 Stowarzyszenie współprowadziło (wraz ze Szkołą Podstawową nr 81 w Łodzi), przy wsparciu Wydziału Edukacji UMŁ, łódzkiego oddziału IPN, pod patronatem Prezydent i Kuratora Łodzi, projekt edukacyjny „Uwolnić Chudego… cd.” poświęcony nowoczesnym sposobom upamiętniania i uczenia historii.
2015 rok to:
a/ współorganizacja warsztatów „bez-IMIENNI”, których celem była edukacja pracowników socjalnych poprzez pracę z historią wojennej, niemieckiej eksterminacji pacjentów Państwowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie,
b/ współorganizacja akcji „Serce w pudle” oraz „mocne HAMOWANIE! Do PRZYJACIÓŁ CHUDEGO!”, upamiętniających nazistowski, niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi,
c/ produkcja filmu dokumentalnego „bez-IMIENNI”, w reżyserii Urszuli Sochackiej.
Lata 2015 i 2016 to kolejne krajowe i zagraniczne pokazy filmu „Nie wolno się brzydko bawić”.
2017 rok to projekt „Dzieci nie ryby i swój głos mają”, realizowany przez Stowarzyszenie w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 81 w Łodzi.
Stowarzyszenie współpracuje także przy organizacji festiwali i prezentacji filmów, reportaży oraz programów telewizyjnych o tematyce mniejszościowej i etnicznej, a także – sesji naukowych i warsztatów międzykulturowych.