DZIECI NIE RYBY I SWÓJ GŁOS MAJĄ
0

 

Projekt „Dzieci nie ryby i swój głos mają”, jako jeden z 127, na 848 zgłoszonych, zwyciężył w tegorocznym konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Realizują go: Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi im. Bohaterskich Dzieci Łodzi z Łodzi oraz Stowarzyszenie U siebie-At home z Krakowa.
Patronat medialny nad projektem objęła SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji oraz Łódzka Gazeta Społeczna „Miasto Ł”.
Celem Projektu jest wsparcie zaangażowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi w działania na rzecz pamięci o obozie dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
W ramach projektu przewidziano działania, podczas których dzieci będą mogły szerzej wypromować swoją dotychczasową aktywność na rzecz upowszechniania wiedzy na temat historii obozu, a także zwrócić się o pomoc w upamiętnianiu do potencjalnych partnerów projektowych – instytucji i organizacji z terenu Łodzi – a tym samym zainicjować stworzenie sieci stałej współpracy w zakresie upamiętniania ważnej lokalnej historii.
Projekt zaplanowano od kwietnia do grudnia 2017 roku. W działaniach projektowych weźmie udział ok. 100 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli SP81. Do współpracy zostanie zaproszonych ok. 15 łódzkich organizacji/instytucji.
W ramach projektu odbędą się m.in. spacery historyczne, wizyty w instytucjach, gra terenowa, warsztaty kompetencji społecznych, konkurs fotograficzny.
11 grudnia, w 75. rocznicę pierwszego transportu do obozu przy ulicy Przemysłowej, odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego zostaną zaprezentowane jego efekty – między innymi film, scenariusz lekcji oraz podręcznik do nauki historii.

Aktualności projektowe – http://sp81lodz.edu.pl/