Projekt „Dzieci nie ryby i swój głos mają”, jako jeden z 127, na 848 zgłoszonych, zwyciężył w tegorocznym konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizują go: Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi im. Bohaterskich Dzieci Łodzi z Łodzi oraz Stowarzyszenie U siebie-At home z Krakowa. Patronat medialny nad […]

Zaproszenie Obawiałam się, że robiąc film NIE WOLNO SIĘ BRZYDK BAWIĆ, zajmuję się tematem dawno nieaktualnym. Zresztą zewsząd słyszałam: „Znowu ta wojna?! Dajmy spokój z tą wojną! Idźmy do przodu!”   Ale kiedy okazało się, że o hitlerowskim obozie dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, z filią w Dzierżąznej, nikt nie wie, […]